postheadericon Nodarbību tīkls

KOPĒJAIS NODARBĪBU SARAKSTS VISĀM VECUMA GRUPĀM 2019./2020.m.g.

Apstiprinu:

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes

Vadītāja _________________

Gunita Pētersone

Rīgā, 02.09.2019.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī

  Grupas   Mācību jomas
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
I jaunākā (1,6 – 3.g.) Vecuma grupa Nr.3 Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
I jaunākā (1,6 – 3.g.) Vecuma grupa Nr.4   Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
II jaunākā ( 3 – 4g.) vecuma grupa Nr.9 Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Grupas skolotāja) 9.50-10.05   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35- 9.55   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas           Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Sporta skolotāja) 9.45-10.00   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.15-9.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
II jaunākā ( 3 – 4g.) vecuma grupa Nr.11 Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35-9.55   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas           Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas   Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Grupas skolotāja) 9.15 – 9.30     Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas   Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35-9.9.55   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Sporta skolotāja) 9.15 – 9.30 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
Vidējā  ( 4 – 5 g.) vecuma grupa Nr.6 Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35-10.00   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Sporta skolotāja) 9.50 – 10.10 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35-10.00 Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Grupas skolotāja) 10-35-10.55   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas         Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
Vidējā  ( 4 – 5 g.) vecuma grupa Nr.7 Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.05-10.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Sporta skolotāja) 10.15-10.35 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas   Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Grupas skolotāja) 10.00-10.30 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35-10.00   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas           Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
Vidējā  ( 5 – 6 g.) vecuma grupa Nr.2       Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.00-10.30 Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Grupas skolotāja) 10.40-11.05 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas       Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas       Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Sporta skolotāja) 9.35-10.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.00-10.30   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
Vecākā (5 – 6 g.) vecuma grupa Nr.10 Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Grupas skolotāja) 10.10 – 10.35   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas           Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35 – 10.05   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Sporta skolotāja) 9.15-9.40   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.10 – 10.40   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
Vecākā (5 – 6 g.) vecuma grupa Nr.12         Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.15 – 10.45 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Grupas skolotāja) 11.30-11.55 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Sporta skolotāja) 10.05-10.30 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35 – 10.05 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
Sagatavošanas ( 6 – 7 g.) vecuma  grupa Nr . 5 Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.00 – 10.35   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Sporta skolotāja) 9.15-9.45     Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Grupas skolotāja) 9.35 – 10.05 Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.10 – 10.45 Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas         Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas         Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  
Sagatavošanas ( 6 – 7 g.) vecuma  grupa Nr . 8 Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Grupas skolotāja) 9.15 – 9.45     Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 9.35 – 10.10   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas             Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes māksla joma ( muzikālā nodarbība) 10.00 – 10.35   Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( Sporta skolotāja) 10.05-10.35     Nodarbības aktivitāšu centros aptverot visas vecumposmam atbilstošas mācību jomas  

Sastādīja – I.Auziņa

Kalendārs
janvāris 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Jaunākās ziņas
Mēs soc. tīklos
Секс шоп Купить мед. справки