17.11.2022. pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai!

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi

Tā mums tikai viena ir

Mums to nav vairs jāiet meklēt

Un no citiem jāatšķir

 

Tikai jāsargā un jāmīl

Un tai kalpot, tas ir gods

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi

Svarīgāko, kas mums dots

/G. Račs/