Individuālās pārrunas aprīlī!

Cien. vecāki!

Aprīļa mēnesī Iestāde organizē Individuālās pārrunas vecākiem ar grupas skolotājām/u!

Pārrunu laikā vecākiem ir iespēja uzzināt par bērna dzīvi pirmsskolā/grupiņā!

– Ja Jums nav jautājumu par bērna dzīvi pirmsskolā, tad pārrunas nav obligātas!
– Pirms pārrunām vecākam ir jāieiet www. eklase.lv un jāiepazīstas ar tur esošo informāciju par bērna mācību sasniegumiem.
– Uz pārrunām var pieteikties  reģistrējoties reģistrācijas lapā, kas ir pielikta pie Iestādes ārdurvīm!
– Pārrunas tiek organizētas no plkst.13:00-plkst.15:00 Iestādes telpas, vai citā laikā, par kuru ir izdevies vienoties ar grupas skolotājām, netraucējot skolotājām veikt darba pienākumus.
– Uz parrunām vecāks ierodas bez saslimšanas simptomiem, dezinficē rokas, izmanto maiņas apavus vai bahilas!
R208PII vadītāja- G. Pētersone