Aprīlis- profesiju mēnesis!

Aprīļa mēneša aktīvā tēma ir PROFESIJAS!!

Grupiņā mēs:

– noskaidrosim, kādas profesijas bērni zina, ko kurā profesijā cilvēki dara!

– iesim ekskursijās pie Iestādes pavāres, medmāsas, sētnieka, lietvedes utt,

– gatavosim stāstījumus citiem grupas biedriem par vecāku profesijām, par savu nākotnes profesiju;

– zīmēsim un krāsosim, atpazīsim profesijām raksturīgākās iezīmes;

– izspēlēsim lomu sižeta rotaļas; piem. veikals, skola, ugunsdzēsējs, utt

– aicināsim vecākus pastāstīt par savām profesijām!