Līguma formas

Saskaņā ar Rīgas domes 16.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 39. punktu, pirms bērna uzņemšanas izglītības iestādē, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim nepieciešams ar  iestādi noslēgt līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Līguma formas izdrukai

1. Līguma forma vecākiem par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu

2. Pielikums Nr. 1 Līgumam par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu
– Personas datu apstrādes un aizsardzības politika
3. Pielikums Nr. 2 Līgumam par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu
– Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu

Līguma formas ar elektronisko parakstu.

Parakstot Līgumu ar e-parakstu, lūdzu,  parakstīt tikai Līgumu, bet pieliekumu Nr. 1 un pielikumu Nr. 2, pievienot , kā pielikumus! Tiek parakstīts viens dokuments!

Aizpildīto un parakstīto līgumu, lūgums , nosūtīt uz Iestādes epastu: r208pii@riga.lv

1. Ar eparakstu – Līguma forma vecākiem par par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu

2. Ar eparakstu – Pielikums Nr. 1 Līgumam par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu
– Personas datu apstrādes un aizsardzības politika
3. Ar eparakstu – Pielikums Nr. 2 Līgumam par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu
– Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu