Jautājumu risināšanas shēma

Cien. vecāki! 

Ja rodas kādi jautājumi  par bērnu audzināšanu, izglītošanu, savstarpējās domstarpības, lūdzu, sekot zemāk redzamajai  Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes  Domastrapību risināšanas shēmai! 

 

 

Lai risinātu  jautājumus, kas saistīti ar bērna attīstību un  socializāciju  Iestāde  aicinās :

  1.  aizpildīt anketu, papildus informācijas iegūšanai, lai  pēc sniegto atbilžu rezultātiem vienotos par bērna personības  attīstību. 
  2. veiks pārrunas par bērnu; 
  3.  konsultēties pie speciālistiem bērna veselības un attīstības jautajumiem un iesniegt speciālistu sniegtās rekomendācijas;
  4. Piesaistīs citas Rīgas Valstspilsētas institūcijas jautājuma risināšanai.