Grupu darba laiks no 01.09.2023

Informācija!

Pamatojoties uz Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes 24.10.2023 rīkojumu Nr. PI208-23-34- rs “Par grupu darba laika noteikšanu no 01.09.2023”

  1. Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde turpina darbu 12 stundu darba režīmā no plkst.7:00 līdz plkst. 19:00. 

  2. Iestādes grupu darba laiks ir no plkst.7:00 līdz plkst.18:30.

  3. No plkst.18:30 līdz plkst. 19:00 darbojas dežūrgrupa- iestādes aktu zālē.

    • Dežūrgrupā strādā grupu skolotāji saskaņā ar grafiku.

    • Dežūrgrupu apmeklē bērni no visām grupām, kuriem tas ir nepieciešams. 

    • Ieeja dežūrgrupā ir pa durvīm Nr. 1. Zvanot zvana pogu vecāki informē skolotāju, ka ir ieradušies pakaļ bērnam.

  4. Ja nepieciešams, rīta cēlienā no plkst.7:00 līdz plkst. 7:30, skolotāju grafika dēļ, sadarbojas blakus esošās grupas un abu grupu bērnus uzņem vienā no grupām.