Iestādes darba laiks vasaras periodā

Informējam, ka   pamatojoties uz Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes 30.05.2024 rīkojumu Nr. PI208-24-10 -rs “Par Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes darba laika noteikšanu no 03.06.24-31.0824”

Iestādē, no 03.06.2024-31.08.2024,  tiek noteikts darba laiks

no plkst. 7:00- plkst .18:00 . 

No plkst 18:00- plkst.19:00 tiks organizētas skolotāju dežūras, lai nepieciešamības gadījumā vecāki bērnu no pirmsskolas var izņemt līdz plkst. 19:00!