Individuālās pārrunas ar vecākiem!

Cien. vecāki!

No 06.02.23-28.02.23 Iestāde organizē Individuālās pārrunas vecākiem ar grupas skolotājām/u!

Pārrunu laikā vecākiem ir iespēja uzzināt par bērna dzīvi pirmsskolā/grupiņā!

– Pirms pārrunām lūdzam www. eklase.lv iepazīties ar tur esošo informāciju par bērna mācību sasniegumiem.

– Uz pārrunām var pieteikties  reģistrējoties reģistrācijas lapā, kas ir pielikta pie Iestādes ārdurvīm!

– Pārrunas tiek organizētas no plkst.13:00-plkst.15:00 Iestādes telpas, vai citā laikā, par kuru ir izdevies vienoties ar grupas skolotājām, netraucējot skolotājām veikt darba pienākumus.

– Uz parrunām vecāks ierodas bez saslimšanas simptomiem, dezinficē rokas, izmanto maiņas apavus vai bahilas!

 

R208PII vadītāja- G. Pētersone