Latvijai-95

Latvijai!

Godinot Latvijas republikas proklamēšanas gadadienu, Iestādē notika vairāki pasākumi, kuros nelielu ieskatu varat gūt aplūkjot bildes: