Par mums

Rīgas  208. pirmsskolas izglītības iestāde ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta deparatmenta padotības iestāde.

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1967. gada 22. septembrī, kā bērnudārzs Ķengaraga iedzīvotājiem.

BD_VESTURE

1. Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde realizē   pirmsskolas izglītības   programmu ( programmas kods 01011111), saskaņā ar 21.11.2018  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716  ” Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” un Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes  pirmsskolas izglītības programmu, ( Licences Nr. V-8000, izdošanas datums 18.06.2015).

2. PROGRAMMAS MĒRĶIS – veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties  pamatizglītības apguvei.

3. RĪGAS 208. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MĒRĶIS ir attīstīt katra bērna aktivitāti ( ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko ), veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.

4. VĪZIJA – Sniegt bērncentrētu, kvalitatīvu, radošu, inovatīvu  pirmsskolas izglītības pakalpojumu. Bērns ir mūsu vērtība!

5. Iestādē ir 11 grupas, kurās 2021./2022 mācību gadā mācās 203 bērni vecumā no 1.6 gadiem līdz 7 gadiem.

6. Ar bērniem strādā, radošas, zinošas 22 pirmsskolas izglītības  skolotājas, 1 mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, logopēde un 11 pirmsskolas skolotāju palīdzes.

7. Iestādes teritorijā, katrai grupai ir savs labiekārtots rotaļu laukums, kur pastaigas laikā rotaļāties. Iestādes sporta laukumā ir iespēja spēlēt dažādas sporta spēles ( futbols, stafetes u.c. )

8. Iestāde sadarbojās ar Rīgas A. Pumpura 11. pamatskolu un Rīgas 25. vidusskolu