Adaptācijas dienas

29.08.2022,  plkst. 9:00 aicinām bērnus, ( kuri dzimuši 2020/2021 gadā)  un vecākus, kuri 01.09.2022 pirmo reizi uzsāks mācības Rīgas 208. pirmsskolā uz iepazīšanās dienu

 Grupa Nr. 3  “Pīlēni”

1 Lupiķe

2 Matruņenkovs

3 Rozenbergs

4 Vilks

5 Bulaka

6 Stepčenko

7 Stepčenko

8 Šāvele

9 Kurdums

10 Muraško

11 Ķezberis

12 Freimanis

13 Āboliņa

14 Isačenko

15 Salenieks

16 Pušs

17

Adaptācijas dienas

Grupa Nr. 3   “Pīlēni

 

30.08.2022 31.08.2022
8.00 –10.30 ·         Lupiķe

·         Vilks

·         D. Stepčenko

·         K. Stepčenko

·         G. Šāvele

 

 

·         Rozenbergs

·         Ķezberis

·         Freimanis

·         Pušs

·         Salenieks

 

11.30- 14.oo

·         Muraško

·         Matruņenkovs

·         Bulaka

·         Kurdums

·         Āboliņa

·         Isačenko

·

·

 

 

 

Grupa Nr. 4 “Bizbizmārītes”

 

1 Kancers- Vidzis

2 Lāce

3 Kļaviņš

4 Grisone

5 Grīnvalds

6 Ločemlis

7 Mundurs

8 Maklagins

9 Bremmers

10 Bergmanis

11 TIimohovs

12 Timohovs

13 Villerts

14 Villerte

15 Vilde

16 Abdullajeva

17 Kuzņecova

Adaptācijas dienas

Grupa Nr. 4  “Bizbizmārītes”

 

30.08.2022 31.08.2022
8.00 –10.30 ·         Abdullajeva

·         Bergmanis

·         Vilde

·         Maklagins

·         Lācis

 .         Bremmers

·         Mundurs

·         Villerti

·         Grisone

·         Ločmelis

 

11.30- 14.oo

·         Kuzņecova

·         Grīnvalds

·         Timohovs

·         Timohovs

·         Kļaviņš