Adaptācijas pasākumi 2021./2022 m.g.

Cien. vecāki, kuru bērni uzsāks mācības Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādē 01.09.2021.

 Aicinām Jūs uz tikšanos  ar grupu skolotājām!

 

 

Lūdzu ņemt vērā:

  1. Kopā ar bērnu nāk viens vecāks, zemāk norādītajā datumā un laikā;

  2. Pirmsskolas telpās vecākam jālieto sejas aizsegs,

  3. Bērnam un vecākam pirmsskolas telpās ir jāpārvelk maiņas apavi vai jālieto bahilas;

  4. sava pildspalva.

 

 

Grupa Nr. 6. «Putniņi» 

 31.augustā
pēcpusdienā, iepriekš vienojoties par laiku ar skolotājām. ( sazvanot pirmsskolu)

Grupa Nr. 7. «Skudriņas»

30.augustā vai 31.augustā
pēcpusdienā, iepriekš vienojoties par laiku ar skolotājām.( sazvanot pirmsskolu) 
K. Ozola

K. Dālbergs

S. Grigorjeva

D. Smirnova- Vanaga

A. Zalkovskis

D. Šūlmeistare- grupa Nr. 8 “Taurenīši”- 31.08.2021. 

Grupa Nr. 9 «Bitītes»

23.augustā no:
 plkst. 9.00- plkst. 11.30

Grupa Nr.11 »Pūcītes»

23.augustā no:
 plkst. 9.00- plkst. 11.30
O. Zalkovskis

K. Felsberga

E. Laskovska

A.  Krauja

E. Pole

L. Fremberga

P. Jēkabsons

M. Salenieks

 

Grupa Nr. 2. “Vāverēni”:

30.08.2021

31.08.2021

9.00-11.00 E. Ivanovska

E. Langšteina

J. Losevs

M. Celitāne

P. Cēbere

Z. Kozlova

E. Klūga

V. E. Atslēga

12.00-14.00 R. Rudovičs

G. Mundurs

M. Lastovskis

M. Sladzevskis

A. Bergmane

M. Kļaviņš

A. Masločenko

K. Freimanis

Grupa Nr. 3 “Pīlēni”: 

30.08.2021 31.08.2021
9.00-11.00 M. Zalkovskis

S. Erniņa

M. Gavrilova

A. Latišonoks

E. Segliņa

S. Segliņa

E. Kāle

Ņ. Krevņevs

12.00-14.00 E. Grīnvalds

M. Gavrilova

R. Kļaviņš

M. Mačtama- Pius

A. Rudzīte

K. Karlovs

M. Potašovs

B. Šilderis

Grupa Nr. 4 “Bizbizmārītes” :

30.08.2021 31.08.2021
9.00-11.00 A. Zelča

M. Vilciņš

J. Dālbergs

A. Šotikova

R. Micekviča

S. Timofejeva

V. Kūma

E. Ābols

12.00-14.00 R. Linters

V. Reuta

F. Ziediņš

R. Mamikonjans

K. Kancers- Vidzis

O. Afabasjevs

M. Vindačs

D. Demidko

 

Iepazīšanās diena ir Jūsu pirmā diena Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādē- svētku diena!   

No 01.09.2021, bērni sāk apmeklēt pirmsskolu vieni paši!

Lai pirmsskolas sākums būtu  mazāk satraucošs  bērnam,  vēlams,  dažas dienas bērnu uz pirmsskolu vest tikai rīta cēlienā.

 Vairāk informācijas par pirmsskolas sākumu un Iestādi Jūs saņemsiet sarunā ar skolotāju iepazīšanās dienā!

 

01.09.2021- grupu skolotājām varēs iesniegt medicīnas karti !