Sapulce jaunuzņemto bērnu vecākiem

Informācija bērnu vecākiem, kuri ar iestādi ir noslēguši līgumu “Par bērnam sniedzamajiem pirmsskolas pakalpojumiem” un bērns uzsāks pirmsskolas gaitas  ar 01. 09. 21. 

 

Sapulce par pirmsskolu un adaptāciju pirmsskolā notiks:

  * 2019. gadā dzimušo bērnu vecākiem,

10.08.2021, plkst. 17.00,

Iestādes aktu zālē;

 

  * 2018.- 2016 gadā dzimušo bērnu vecākiem,

11.08.2021, plkst. 17.00,

Iestādes aktu zālē.

 

Sapulci apmeklē viens pārstāvis no ģimenes sejas maskā, ar savu pildspalvu.