Nodarbību tīkls

 

Mācību nodarbības pirmsskolā dod bērniem iespēju attīstīt dažādas prasmes  un iemaņas, kas palīdz  gatavoties skolai.  Nodarbības veicina bērnu emocionālo, sociālo un kognitīvo attīstību.

Mācību nodarbības pirmsskolā attīsta bērnam:

 1. Sociālās prasmes:

  • Bērni mācās sadarboties ar citiem, dalīties, izteikt savas domas un ieklausīties citu viedoklī. 
 2. Valodas attīstība:

  • Mācību nodarbības piedāvā daudz iespēju attīstīt valodu. Bērni , stāsta,  klausās, dzied un piedalās sarunās, lai uzlabotu sava valodas izpratni un runas prasmes.
 3. Matemātikas  iemaņas:

  • Bērni tiek iepazīstināti ar matemātikas pamatiem. Viņi mācās skaitīt, izmantojot dažādas metodes, kā arī iepazīstas ar formām, krāsām un izmēriem.
 4. Izpratne par Dabaszinībām:

  • Bērni piedalās vienkāršās eksperimentālās aktivitātēs, lai  izzinātu un uzzinātu par dabu mums apkārt. 
 5. Radošums un māksla:

  • Nodarbības ietver radošas aktivitātes, piemēram, zīmēšanu, konstruešanu, rokdarbus utt., kas veicina bērnu radošumu un iztēli.
 6. Fiziskās aktivitātes:

  • Bērni piedalās kustību nodarbībās un spēlēs, kas attīsta viņu motorikas prasmes un uzlabo fizisko veselību.
 7. Sākotnējā lasītprasme un rakstīšana:

  • Bērni tiek iepazīstināti ar burtiem,  pirmajiem lasīšanas un rakstīšanas soļiem.
 8. Emocionālā attīstība:

  • Nodarbības veicina bērnu emocionālo izpratni, palīdz viņiem apgūt emociju pašregulācijas iemaņas un mācīties izturēties pret citiem ar cieņu un sapratni. Dažādās situācijās risināt konfliktsituācijas.

 

KOPĒJAIS NODARBĪBU SARAKSTS VISĀM  GRUPĀM 2023./2024.m.g.