Projekti

ĀBOLU SVĒTKI!

Septembra pēdējā nedēļā, “Putniņu” grupas  bērni un skolotāja Krīna rīkoja ĀBOLU SVĒTKUS. Bērni nesa ābolus un noformēja izstādi, kur varēja salīdzināt tos pēc lieluma, krāsas. Ciemos nāca ābolu tārpiņš, kuram garšo tie āboli, kuros nav ķīmijas un stāstīja, ka pirms ēšanas āboli kārtīgi jāmazgā, ko arī kopā ar bērniem darīja. Bērni arī paši kļuva par tārpiņiem, darinot sev pūkainus radziņus. Visi gāja rotaļās un spēlēja spēles. Ļoti aizraujoša nodarbe bija ābolu griezšana un sulas gatavošana ar sulu spiedi. Ar plastmasas nazīšiem bērni grieza pušu ābolu, atklādami, kas tajā iekšā un gabaliņus bēra skaļajā suluspiedē. Sula sanāca garda. Izspēlēta tika dramatizācija par pasaku – A.Sutejevs “Ābols”, kur bērni iejutās dažādās lomās. Ārā meklējām ābeli un tajā pēdējos rudens ābolus. Noslēgumā baudījām gardos ābolu pīrāgus, kurus pagatavoja čaklie vecāki. Norunājām, ka vecāki ar bērniem mājās pamēģinās arī ko pagatavot – ābolu pankūkas, zapti vai sažāvēs ābolus tējai. Novēlam arī jums izbaudīt ābolu priekus, lai vaidziņi sārtojas kā ābolīši!

********************************************************************


Ar vērienīgu koncertu noslēdzas 8 pirmsskolas izglītības iestāžu projekts

Ar vērienīgu koncertu “Spēlējam, spēlmanīši!” 1. novembrī noslēdzās gandrīz gadu ilgušais projekts “Latviešu komponistu mūzika bērnu ritma orķestrī”.

Koncertu atklāja projektā iesaistītie mūzikas pedagogi un viņu izpildījumā skanēja latviešu tautas dziesma Raimonda Paula apdarē “Aiz ezera augsti kalni”.

Koncertā uz skatuves kāpa dalībnieki no 8 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēm, kopumā 152 bērni. Savu mūzikas pedagogu vadībā viņi ar dažādiem bērnu mūzikas instrumentiem un skaņu rīkiem izpildīja pavadījumu latviešu tautas mūzikas un latviešu komponistu skaņdarbiem.

Klausītāji varēja novērtēt cik dažādi un katrs ar savu raksturu un temperamentu ir mazie orķestra dalībnieki.

Koncerta laikā dalībnieki apvienojās arī duetos, kur kopīgu skaņdarbu izpildīja divu iestāžu izglītojamie, kā arī koncerta noslēgumā visi dalībnieki apvienojās kopīgā priekšnesumā – varenā orķestrī izpildot Andreja Jurjāna “Trimpus maršu”.

Klausītāju vidū bija audzēkņu vecāki, projektā iesaistīto izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji, Latvijas pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas pārstāvji un viesi – pirmsskolas pedagogi no Igaunijas un Ungārijas.

Koncerts bija kā apliecinājums tam, ka mums aug muzikāli un talantīgi bērni. Augstvērtīgo rezultātu bija iespējams panākt, jo ar bērniem ikdienā pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas profesionāli mūzikas pedagogi, kas spēj radoši ieinteresēt bērnus muzicēšanas procesā.

Visi projekta dalībnieki ir gandarīti par paveikto un ar lepnumu var šo koncertu veltīt savai valstij Latvijai tās 100. dzimšanas dienā.

Esam pateicīgi visiem, kas piedalījās un atbalstīja mūs, lai šāds projekts varētu notikt.

Projektu “Latviešu komponistu mūzika bērnu ritma orķestrī” organizē biedrība “Attīstības centrs ģimenei” un finansiāli atbalsta Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Inga Krastiņa

   

*****************************************************************************************************************************************************

SOSRDIKSDLOGO

2015./2016 mācību gadā Iestāde iesaistījās sadarbībā ar Rīgas domes izglītības, sporta un kultūras departamentu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkotajā projektā, – “Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku profesionālās kapacitātes stiprināšana sadarbībai ar kolēģiem un vecākiem, nodrošinot bērnu vajadzībām atbilstošu atbalstu sociāli- psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai” .

 Projekta laikā, tika izstrādāta un aprobēta anketa  pirmsskolas pedagogiem un vecākiem, kuras mērķis ir sniegt atbalstu pirmsskolas personālam un ģimenei bērna personības un resursu attīstībai. Anketā tiek aplūkoti novērojumi dažādi novērojumi par bērnu, piemēram,  par bērna uzvedību, bērna psihoemocionālo attīstība, bērns mācību procesā, bērna saskarsmi un komunikāciju, kā arī bērna veselību. Anketu aizpilda visi bērna audzināšanā un izglītošanā iesaistītie cilvēki, lai varētu iegūt pēc iespējas objektīvāku rezultātu, turpmākai situācijas risināšanai.  Anketas rezultāti ir kā platforma, kur var redzēt kādā virzienā ir ar bērnu visām iesaistītajām pusēm jāstrādā, lai bērns drošs aizietu uz skolu.

 Džimbas drošības programma “ Par drošu bērnību” ir viens no lielākajiem un redzamākajiem ieguvumiem, ko sniedza piedalīšanās projektā.  Jau trīs sagatavošanas grupas, kopā 60 bērni, ir izgājuši Džimbas apmācību, un kopā ar Džimbas aģentu- vadītājas vietnieci Ievu Auziņu,  caur dziesmām, video materiāliem, multiplikāciju filmām, atraktīvām spēlēm, aizraujošiem uzdevumiem un citiem interesantiem palīgmateriāliem apskatīja sarežģītas lietas par bīstamām situācijām, ar kurām var saskarties bērni ikdienā, tās tika padarītas par viegli uztveramām un bērnam saprotamām!

Projekta laikā tika aktualizēts un detalizētāk izstrādāts “ Drošības protokols pirmsskolā”, kas palīdz skolotājām ikdienas darbā ar bērniem, situācijās, kurās ir noticis nelaimes gadījums ar bērnu, vai konflikts starp bērniem vai kāds cits notikums, kas ietekmē bērna atrašanos iestādē. 

Tika izrunāti  bērnu tiesību aizsardzības principi un to realizēšana ikdienā, gan skolotāju darbībā, gan  sabiedrībā un katra ģimenes ietvaros.

Projekta laikā bija iespēja apmeklēt Cēsu 3 pirmsskolas izglītības iestādi un pieredzes apmaiņā uzzināt, kā Cēsīs norit sadarbība ar vecākiem, kādi pasākumi tiek veikti, lai saliedētu  un iesaistītu pirmsskolas darbībā gan vecāku kolektīvu, gan Iestādē strādājošos cilvēkus.

Ceram, ka 2016./2017 gadā projekts turpināsies, radot iespēju mācīties un apgūt  jaunu pieredzi bērnu aizsardzības jomā.

*******************************************************************************************

Projekts „Pozitīvs skolas sākums” – atbalsts vecākiem un bērniem

 

No 2015. gada septembra līdz novembrim tika īstenots projekts „Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem „Pozitīvs skolas sākums””. Tā galvenais mērķis:attīstīt speciālistu asistētas vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupas, kas citviet pasaulē ir ļoti populāras, bet Latvijā līdz šim par tām ir bijis maz informācijas.

 

Projekta tēma tika izvēlēta, pamatojoties uz vairāku pētījumu un aptauju rezultātiem, kuri liecina, ka tas interesē ļoti daudzus vecākus. Lai arī lielā daļā ģimeņu gatavošanās skolas gaitām norit harmoniski, tomēr ir daudz nianšu, kurām nozares speciālisti – psihologi un pedagogi – iesaka pievērst uzmanību jau laicīgi, tāpēc šā projekta mērķa grupa ir 5-6 gadīgo bērnu vecāki.

 

Piecu nodarbību laikā psihologi sniedza informāciju par bērnu vecumposmu īpatnībām un problēmu risināšanas un atbalsta saņemšanas iespējām, bet vecāki stāstīja par savu pieredzi. Daudz tika diskutēts par to, kas īpaši jāņem vērā, lai pāreja uz skolas vecumu notiktu harmoniski, un kādas prasmes bērnam jāapgūst pirms skolas gaitu sākšanas. Psihologi kā visbūtiskāko uzskata bērnu psihoemocionālās noturības nodrošināšanu. Vecākiem tas šķiet visgrūtāk paveicams, un to vēl vairāk sarežģī profesionālas informācijas trūkums. Tomēr ir vēl arī citi klupšanas akmeņi, piemēram, vecāki nereti nezina, kad bērns jāpiesaka skolā, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi un ko noskaidrot, lai pirmajā septembrī nebūtu jāpiedzīvo netīkami pārsteigumi.

 

Galvenais vecāku uzdevums ir dot bērnam drosmi sastapties ar nezināmo un spēju atrast veidus, kā pielāgoties jauniem apstākļiem un pienākumiem. To vislabāk var panākt ar ikdienas darbībām, attīstot pašaprūpes prasmes, kas ir pamats pašorganizēšanās spējai, un tai, uzsākot skolas gaitas, jābūt jau pietiekami nostiprinātai. Nodarbībās vecāki tika mudināti aizdomāties par ļoti daudzām lietām – par emocijām un prasmi tās atpazīt un pārvaldīt, par laika plānošanu, par dienas režīmu, stresa pārvarēšanu un citām ne mazāk svarīgām problēmām. Kā atzīst projekta dalībnieki – vecāki, ļoti liels ieguvums bija arī praktiskie ieteikumi, metodes un nodarbības, ko īstenot kopā ar bērniem, lai veicinātu dažādu skolā nepieciešamu prasmju attīstību.

 

Projekta vadītāju atziņa: laicīga informācijas saņemšana var atvieglot šo bērna pārejas posmu, ko psihologi raksturo kā vienu no pirmajām krīzēm cilvēka mūžā. Projekta gaitā tika sagatavoti vairāki informatīvie un mācību materiāli, ko ikviena izglītības iestāde, kam šāds projekts šķitīs saistošs, varēs viegli pavairot.

 

Pilotprojekta autori ir “Latvijas Vecāku kustība”, kas strādā ar projektiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmīgu vecāku iniciatīvu pozitīvas bērnu audzināšanas un izglītošanas jomā, veicina vecāku un izglītības iestāžu sadarbību, kā arī tuvina labvēlīgu ģimeņu un bērnu intereses valsts politikas virzītājiem.

 

Projekts tapis sadarbībā ar Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādi un „Latvijas atkarības psihologu apvienību”. Projektu atbalsta Rīgas domes Labklajības departaments, finansējums piešķirts koncepcijas „Ģimenei draudzīga Rīga” īstenošanas ietvaros.

 

Informācija par biedrību „Latvijas Vecāku kustība”: www.latvijasvecaki.lv

Projekta koordinatore: Zane Johansone, tālr: 28658741, zane.johansone@gmail.com.

 

********************************************************************************************************

Labās prakses pieredzes apmaiņa starp

Ķengaraga skolām un pirmsskolām.

 

 

31. Oktobrī, Rīgas 208. Pirmsskolas izglītības iestāde savās telpās uzņēma sākumskolas skolotājas no Rīgas. A. Pumpura 11. pamatskolas, Rīgas 25. vidusskolas, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas- attīstības centra, Rīgas Lietuviešu vidusskolas, un kolēģes- pirmsskolas skolotājas, no Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Asniņš”, Rīgas 216. Pirmsskolas izglītības iestādes, un no Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestādes- kopā 25 kolēģes!

Tikšanās mērķis bija veicināt sadarbību starp sākumskolu un pirmsskolu, daloties ar labās prakses piemēriem. Diskutēt par jautājumiem, kas ir aktuāli, gan pirmsskolā, gan sākumskolā- par mācību un audzināšanas darba pēctecību bērnam pabeidzot pirmsskolu un uzsākot skolas gaitas 1. klasē.

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanu grupu skolotājas viesiem rādīja integrētās rotaļnodarbības- „Skudriņu” grupas skolotāja Daira Kairiša vadījā integrēto rotaļnodarbību latviešu valodā un dabas zinībās, nodarbības tēma- „ Koki”, skolotāja Birtuta Cīrule ar „Putniņu” grupas bērniem rādīja integrēto rotaļnodarbību latviešu valodā, dabas zinībās un matemātikā- tēma „ Viena pupa, otra pupa…!”. „Ezīšu” grupas bērni, kopā ar skolotāju Ievu Dunsku viesiem rādīja nodarbību” Meža dzīvnieki!”, kurā tika integrēta matemātika un dabas zinības, savukārt „Zaķēnu” grupā skolotājas Zandas Loginas vadībā tika novadīta nodarbība, kuras tēma bija” Rudens raža”, kurā tika integrēta latviešu valoda un dabas zinības.

Visu  integrēto rotaļnodarbību mērķi balstījās uz Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes gada tēmas: bērnu runas attīstības veicināšana  saiknē ar sensoro spēju (5 maņas)  un domāšanas attīstību.

Tikšanās reizē piedalījās arī mazākumtautību pirmsskolas pārstāvji no Rīgas 216 pirmsskolas izglītības iestādes, ar kuriem Rīgas 208. pirmsskola sadarbojās projektā „ Pedagogu kompetences paaugstināšana starpkultūru dialoga vecināšana- „sadarbības modeļi”, kura mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu starp latviešu un mazākumtautību pirmsskolām, akcentējot abu kultūru un valodas mijiedarbības nozīmi harmoniskas sabiedrības veidošanā ar radošas pašizpausmes dramatizācijā palīdzību. Mazākumtautību pirmsskolas skolotājām bija iespēja redzēt, metodes, paņēmienus, kā notiek valodas nostiprināšana latviešu bērnu grupās.

Liels paldies Rīgas 208. pirmsskolas skolotājām- D. Kairišai, B. Cīrulei, I. Dunskai un Z. Loginai par rotaļnodarbību vadīšanu! Paldies visiem sagatavošanas grupas bērniem, par aktīvu līdzdarbošanos un paldies viesiem, kas atrada laiku, lai viesotos Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādē un dalījās ar savu pieredzi, pārdomām!

Tiksimes jau nākošā gada- oktobrī- skolēnu brīvdienās, lai turpinātu dalīties ar labās prakses piemēriem!

Rīgas 208. Pirmsskolas izglītības iestādes

Vadītāja Gunita Bēka

********************************************************************************************

1nep

NEPARASTIE RĪDZINIEKI!

 

„Mēs esam „NEPARASTIE RĪDZINIEKI!””, tā šī gada 15. un 16. maija teātra izrādē uzgavilēja Rīgas 208. Pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā- Rīgas 208. PII) bērni kopā ar Rīgas 216. Pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā- Rīgas 216. PII) bērniem pašizveidotā teātra izrādē ”Neparastie rīdzinieki!”. Ar šo izrādi noslēdzās radošās grupas projekts „Pedagogu kompetences paaugstināšana starpkultūru dialoga veidošanā „Sadarbības modeļi”” starp Rīgas 208. PII un Rīgas 216. PII.

 

Projekts norisinās no 2012. gada 01. oktobra līdz 2013. gada 31. maijam un tā laikā ir izveidoti  III sadarbības modeļi:

I sadarbības modelis – Sadarbība starp administrācijām: Rīgas 208. PII vadītāja Gunita Bēka un vadītājas vietniece izglītības jomā Ieva Auziņa, Rīgas 216. PII vadītāja Lidija Leščova un vadītājas vietniece izglītības jomā Valentīna Kaļiņina

II sadarbības modelis – Sadarbība starp skolotājiem: Darba grupā piedalās 4 pirmsskolas skolotāji – Inita Liepiņa, Kristīne Mekša-Koposova, Inese Jakobsone, Regīna Perepčuka, 3 mūzikas skolotāji – Inga Meļķe, Ruslana Kekuha un Irina Jansone, latviešu valodas skolotāja Ilva Ozoliņa un sporta skolotāji – Zane Drozda un Jeroslavs Larions.

III sadarbības modelis – Sadarbība starp bērniem un bērnu vecākiem: Rīgas 208. PII 10 grupas bērni un viņu vecāki un Rīgas 216. PII sagatavošanas grupas bērni un viņu vecāki.

 

Iestāžu kopīgi organizētās aktivitātes:

  •   Pirmsskolas un sporta skolotāji no abām pirmsskolām rudenī un pavasarī organizēja  kopīgus sporta svētkus lielajā Ķengaraga sporta laukumā.
  •  Bērni apmeklēja dažādus pasākumus, kas notika abās pirmsskolās, kopīgi tirgojās un iepirkās Mārtiņdienas gadatirgū Rīgas 208. PII, atzīmēja „Svjatkas”- Svētajās dienas Rīgas 216. PII, kā arī kopīgi darbojās skolotāju sagatavotajās radošajās darbnīcās.
  •  Kā liels un nozīmīgs notikums bērniem un skolotājiem bija kopīgie mēģinājumi Rīgas speciālās pamatskolas „Attīstības centrs” telpās. Salīdzinot ar zālēm pirmsskolās, skolas zāle ir daudz lielāka un plašāka, līdz ar to gan skolotājiem, gan bērniem bija liels izaicinājums uzvest lugu šajās telpās, kas izdevās lieliski!

 

Projekta ietvaros:

  •   tika pilnveidotas skolotāju pedagoģiskās kompetences- spēja sadarboties un strādāt komandā, novērot, analizēt un vērtēt procesu, spēja būt elastīgam, iemaņas strādāt ar IT tehnoloģijām, prasmes radoši noorganizēt pasākumus un radoši izpausties;
  •   latviešu bērni un skolotājas tika iepazīstinātas ar krievu kultūru un tradīcijām, savukārt krievu bērni un skolotājs ar latviešu kultūru un tradīcijām, kas uzlaboja starpkultūru dialogu starp krievvalodīgo un latviešu kultūrām Ķengargā.

Paldies vecākiem, kas atbalstīja bērnus un skolotājus šajā procesā! Paldies bērniem par ieinteresētību un aktīvu līdzdarbošanos! Paldies Rīgas speciālās pamatskolas kolektīvam! Paldies visiem, kas piedalījās projektā un ieguldīja milzu darbu, lai viss izdotos!  Kopā mums izdodās!

 

 

 

Sagatavoja:

Rīgas 208. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Gunita Bēka

IMG_4677