Svarīga informācija

Cienījamie vecāki,

katrs  ar savu apzinīgu rīcību var veicināt savas un apkārtējo cilvēku veselības saglabāšanu.
Neviens nav pasargāts no saslimšanas, tāpēc lūdzu, ja Jums šķiet, ka, iespējams, Jums ir saslimšanas simptomi un nepieciešams veikt testu, lūdzu, paturiet mājas arī bērnu, jo bērns, iespējams, ir kontaktpersona. Šādā gadījumā, dažas dienas paturot bērnu mājās, Jūs sniegsiet lielu atbalstu pirmsskolai.

Skolotāji ir pateicīgi, ja bērnu vecāki informē par veiktiem testiem un veic tālākās nepieciešamās darbības,  svarīgi, lai informāciju  sniegtu  savlaicīgi!

Izplatoties Covid-19 infekcijai Latvijā, lūgums bērnus ar akūtiem elpceļu saslimšanas simptomiem uz pirmsskolu nevest!  Ja bērnam ir augšējo elpceļu slimības simptomi, lūdzu, rīkojieties atbilsoši zemāk redzamajam algoritmam:

 

Lai nodrošinātu Covid_19 infekcijas izplatības profilaktiskos ierobežošanas pasākumus, zemāk ir informācija, kā mēs, visi kopā, varam parūpēties, lai maziem un lieliem ķipariem pirmsskolā būtu droši:

Ja grupa tiek slēgta, mājas karantīnā, sakarā ar to, kad ir bijis kontakts ar Covid pozitīvu personu:

 1. Saziņa  starp Iestādi un ģimeni notiek oficiālajā grupas WhatsApp.
 2.  Vecākiem , pēc ziņas saņemšanas par mājas karantīnas noteikšanu, izņemt bērnu no grupas, līdz norādītajam laikam, vai nesvest bērnu uz Iestādi;
 3. Iestāde sazinās ar SPKC, lai saskaņotu mājas karantīnas laiku;
 4.  Mājas karantīnas laikā, vecākiem ir iespēja ņemt darba nespējas lapu, lai atrastos kopā ar bērnu;
 5. Ja ir iespējams, drošības pēc, brāļus un māsas, kas apmeklē citas Iestādes grupas uz pirmsskolu mājas karntīnas laikā nevest.( ja citu iespēju nav, Iestādi brālis, māsa drīkst apmeklēt)
 6. Beidzoties, mājas karantīnai, nākot uz pirmsskolu nepieciešama  ārsta izziņa, Lūgums savlaicīgi informējat par to savus ģimenes ārstus.
***********************************************************************************************
Pulblicēts no iksd.riga.lv

Informācija vecākiem: kas jāzina par mājas karantīnu

Ja izglītības iestādē ir konstatēti Covid-19 gadījumi, vecākiem vai izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem bērnam kā kontaktpersonai ir jānodrošina mājas karantīna.

Epidemioloģiskās drošības likuma izpratnē kontaktpersona ir cilvēks, kurš tiešā vai netiešā kontaktā ir bijis ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties. Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu.

Mājas karantīnas laikā bērnam kā kontaktpersonai nepieciešams:

 • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, un kopā ar vecākiem būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
 • nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
 • ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
 • mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

Covid-19 gadījumā ģimenes ārsts īsteno medicīnisko novērošanu attālināti, telefoniski sazinoties ar bērna vecākiem.

Piesardzības pasākumi, kas kontaktpersonai jāievēro mājas karantīnas (medicīniskās novērošanas) laikā:

 • visā novērošanas perioda laikā kontaktpersonai jāsadarbojas un jābūt pieejamai saziņai (sazvanāmai) ar ģimenes ārstu;
 • sekot savam veselības stāvoklim, mērīt ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā, un sekot vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums/sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana u.c.), kā arī garšas un ožas traucējumi vai zudums, stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja;
 • palikt mājās, nedoties uz izglītības iestādēm, neapmeklēt sabiedriskas vietas un nelietot sabiedrisko transportu;
 • ar ārstniecības iestādēm sazināties telefoniski un, saslimšanas gadījumā ārstēties mājās, ja veselības stāvoklis to pieļauj;
 • skaidrot bērnam, ka klepojot un šķaudot, jānosedz muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
 • bieži un rūpīgi (vismaz 20-40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, t. sk. pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml. vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
 • lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus;
 • visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi jāmazgā rokas, jāievēro elpošanas higiēna;
 • maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem Covid-19 infekcija var radīt smagas komplikācijas – gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām plaušu, sirds asinsvadu saslimšanām, cukura diabētu, onkoloģiskām saslimšanām un hronisko infekciju pacientiem;
 • ievērot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem, ja nepiecienāms, izmantot sejas masku vai auduma gabalu (piem., lakatiņu vai šalli), lai nosegtu muti un degunu u.tml.;
 • veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus;

Vislielākais inficēšanās risks ar Covid-19 ir, ja inficētai personai parādās elpceļu simptomi – klepus, iesnas un citi. Covid-19 izraisītājs – koronavīruss SARS-Cov-2 spēj izdzīvot ārējā vidē uz priekšmetu virsmām no dažu stundu līdz dažām dienām.

Atceraties, ka ikviens Latvijas valsts piederīgais, pastāvot aizdomām par inficēšanos pēc savas iniciatīvas var veikt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19, telefoniski piesakoties laboratoriskajai izmeklēšanai (tālrunis 8303). Savukārt ārsts nozīmē laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 pēc klīniskajām un epidemioloģiskajām indikācijām, t. sk. Covid-19 pacienta kontaktpersonām. Izmantojiet šo iespēju, lai laikus konstatētu Covid-19 infekciju, kura ne vienmēr norit ar izteiktiem simptomiem, sevišķi bērniem!

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām.