Sapulce par adaptāciju pirmsskolā

Sapulce vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības pirmsskolā   01.09.2022,   notiks Iestādes aktu zālē:    10.08.2022, plkst. 17.00 –        2020. un 2021 gadā dzimušo bērnu vecākiem, 15.08.2022, plkst. 17.00 –         2019.- 2016 gadā dzimušo bērnu vecākiem,… Lasīt tālāk

Par izglītojamo ēdināšanu no 01.09.2022

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem. Pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga maksa 4… Lasīt tālāk

Par izglītojamo ēdināšanu no 01.09.2022

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem. Pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga maksa 4… Lasīt tālāk

Par mums

Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestāde realizē   pirmsskolas izglītības   programmu ( programmas kods 01011111), saskaņā ar 21.11.2018  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716  ” Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” un Rīgas 208. pirmsskolas izglītības iestādes  pirmsskolas izglītības programmu, ( Licences Nr. V-8000, izdošanas datums 18.06.2015). Lasīt tālāk

Iestādes darba laiks Lieldienās!

  Cienījamie vecāki, informējam, ka Iestādes darba laiks Lieldienu brīvdienās ir mainīts!  14.04.22. –  no plkst.  7:00 līdz plkst. 18:00 15.04.2022. iestāde slēgta 16.04.2022. iestāde slēgta 17.04.2022. iestāde slēgta 18.04.2022. iestāde slēgta

Individuālās pārrunas aprīlī!

Cien. vecāki! Aprīļa mēnesī Iestāde organizē Individuālās pārrunas vecākiem ar grupas skolotājām/u! Pārrunu laikā vecākiem ir iespēja uzzināt par bērna dzīvi pirmsskolā/grupiņā! – Ja Jums nav jautājumu par bērna dzīvi pirmsskolā, tad pārrunas nav obligātas! – Pirms pārrunām vecākam ir… Lasīt tālāk