Dienas ritms

Dienas ritms pirmsskolā ir svarīgs tāpēc, ka tas ietekmē bērna emocionālo, sociālo un kognitīvo attīstību.

 

  1.  Stabilitāte un drošība:

  • Noteikts dienas ritms nodrošina bērnam  drošības sajūtu. Zināšanas par to, ko gaidīt, palīdz samazināt stresu un bailes.
 1. Sociālā attīstība:
  • Nemainīga dienas kārtība ietver sociālus mijiedarbības brīžus, kur bērni mācās sadarboties, dalīties un risināt problēmas ar citiem.
 2. Izglītības procesa atbalsts:
  • Pareizi organizēta dienas kārtība nodrošina laiku gan formālai, gan neformālai izglītībai. Bērni var koncentrēties uz mācībām, zinot, ka viņiem ir paredzams laiks  gan darbam, gan atpūtai.
 3. Fiziskā aktivitātes:
  • Iekļaujot fiziskās aktivitātes dienas ritmā, bērni attīsta savu motoriku, uzlabo veselību un veicina labu miegu.
 4. Emocionālā regulācija:
  • Noteikts ritms palīdz bērniem mācīties regulēt savas emocijas.
 5. Miega laiks:
  • Noteikts laiks gulēšanai palīdz  l;idzsavarot  aktīvas aktivitātes un mācīšanās brīžus ar atpūtu. Miegs ir būtisks bērna  attīstībai un emociju regulācijai.
 6. Pārejas laiki:
  • Pirmskolas dienas ritmā ir iekļauti pārejas laiki starp dažādām aktivitātēm, kas palīdz bērniem sagatavoties uz to, kas sekos, un samazina stresa līmeni.
 7. Izpratne par laika gaitu:
  • Nemainīgs dienas ritms palīdz bērniem saprast laika gaitu un iemācīties par dienas, nedēļas un mēneša struktūru.

 

Regulārs dienas ritms ir kā stabilizējošs elements, kas nodrošina optimālus apstākļus bērna pilnvērtīgai izaugsmei un attīstībai pirmsskolā

 

  DIENAS RITMS 2023/2024. m.g.